(รหัสสินค้า : 069009) แมกเนติก แบบเงียบ OMRON

(รหัสสินค้า : 069009) แมกเนติก แบบเงียบ OMRON

495 บาท

(KSPN-069-21-141) (21-แมกเนติก แบบเงียบ)
Model : G7L-2A-TUB
แบบ 6 ขา  ขนาด 25A

495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-069-21-141) (21-แมกเนติก แบบเงียบ)
Model : G7L-2A-TUB
แบบ 6 ขา  ขนาด 25A
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว