(รหัสสินค้า : 069031) แมกเนติก HARTLAND 30A 1 ขา (1P)

(รหัสสินค้า : 069031) แมกเนติก HARTLAND 30A 1 ขา (1P)

195 บาท

(KSPN-069-02-106) (02-HARTLAND)
Model : HCCE1XU02AAC
(208/240V 50/60Hz) (30A / 1P / 220V)

Placeholder

195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-069-02-106) (02-HARTLAND)
Model : HCCE1XU02AAC
(208/240V 50/60Hz) (30A / 1P / 220V)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว