(รหัสสินค้า : 089005) แสตนเนอร์ ตู้เย็น 1 ทาง (KNP) (ฝาขาว)

(รหัสสินค้า : 089005) แสตนเนอร์ ตู้เย็น 1 ทาง (KNP) (ฝาขาว)

32 บาท

(KSPN-089-02-101) (02-แสตนเนอร์ ตู้เย็น)
เข้า 2 หุน ออก 1 หุน (2.7 mm)
ไดเออร์เชื่อมทองแดง 10 กรัม 1 ทาง ยาว 10.3 cm

32 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-089-02-101) (02-แสตนเนอร์ ตู้เย็น)
เข้า 2 หุน ออก 1 หุน (2.7 mm)
ไดเออร์เชื่อมทองแดง 10 กรัม 1 ทาง ยาว 10.3 cm

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน