(รหัสสินค้า : 089001) แสตนเนอร์ แอร์ 1 ทาง (KNP)

(รหัสสินค้า : 089001) แสตนเนอร์ แอร์ 1 ทาง (KNP)

19 บาท

(KSPN-089-01-101) (01-แสตนเนอร์ แอร์)
เข้า 3/8″ X ออก 1/8
(เข้า 3 หุน ออก 1 หุน) (ฝาขาว)

19 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-089-01-101) (01-แสตนเนอร์ แอร์)
เข้า 3/8″ X ออก 1/8
(เข้า 3 หุน ออก 1 หุน) (ฝาขาว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน