(รหัสสินค้า : 089003) แสตนเนอร์ แอร์ 3 ทาง (KNP)

(รหัสสินค้า : 089003) แสตนเนอร์ แอร์ 3 ทาง (KNP)

19 บาท

(KSPN-089-01-103) (01-แสตนเนอร์ แอร์)
เข้า 3/8″ X ออก 1/8″
(เข้า 3 หุน ออก 1 หุน)

19 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-089-01-103) (01-แสตนเนอร์ แอร์)
เข้า 3/8″ X ออก 1/8″
(เข้า 3 หุน ออก 1 หุน)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน