(รหัสสินค้า : 089013) แสตนเนอร์ 1 นิ้ว KNP

(รหัสสินค้า : 089013) แสตนเนอร์ 1 นิ้ว KNP

53 บาท

(KSPN-089-03-101) (03-แสตนเนอร์ แบบพิเศษ)
แสตนเนอร์ 1″ ยาว 81 mm (3/8×3/8)

Placeholder

53 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-089-03-101) (03-แสตนเนอร์ แบบพิเศษ)
แสตนเนอร์ 1″ ยาว 81 mm (3/8×3/8)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว