แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 3-10-5

แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 3-10-5

510 บาท

(KSPN-104-01-102) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 3105 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 10 นิ้ว
ท่อเข้าออก 5/8 นิ้ว

Placeholder

510 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-01-102) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 3105 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 10 นิ้ว
ท่อเข้าออก 5/8 นิ้ว

KSPN