(รหัสสินค้า : 104004) แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 3-14-6

(รหัสสินค้า : 104004) แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 3-14-6

780 บาท

(KSPN-104-01-104) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 3146 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 14 นิ้ว
ท่อเข้าออก 3/4 นิ้ว

780 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-01-104) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 3146 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 14 นิ้ว
ท่อเข้าออก 3/4 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด