แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 3-15-6

แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 3-15-6

830 บาท

(KSPN-104-01-105) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 3156 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 15 นิ้ว
ท่อเข้าออก 3/4 นิ้ว

Placeholder

830 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-01-105) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 3156 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 15 นิ้ว
ท่อเข้าออก 3/4 นิ้ว

KSPN