แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 4-12-7

แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 4-12-7

910 บาท

(KSPN-104-01-108) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 4127 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว
ท่อเข้าออก 7/8 นิ้ว

Placeholder

910 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-01-108) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 4127 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว
ท่อเข้าออก 7/8 นิ้ว

KSPN