(รหัสสินค้า : 104016) แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 5-17-9

(รหัสสินค้า : 104016) แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 5-17-9

1,770 บาท

(KSPN-104-01-116) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 5179 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูง 17 นิ้ว
ท่อเข้าออก 1-1/8 นิ้ว

1,770 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-01-116) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 5179 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูง 17 นิ้ว
ท่อเข้าออก 1-1/8 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด