(รหัสสินค้า : 104011) แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 5-9-7

(รหัสสินค้า : 104011) แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 5-9-7

925 บาท

(KSPN-104-01-111) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 597 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูง 9 นิ้ว
ท่อเข้าออก 7/8 นิ้ว

925 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-01-111) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 597 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูง 9 นิ้ว
ท่อเข้าออก 7/8 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด