(รหัสสินค้า : 104019) แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 6-13-9

(รหัสสินค้า : 104019) แอคคิวมูเลเตอร์ (ACCUMULATOR) KNP 6-13-9

1,860 บาท

(KSPN-104-01-119) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 6139 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
ท่อเข้าออก 1-1/8 นิ้ว

1,860 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-01-119) (01-แอคคิวมูเลเตอร์ KNP)
Model : 6139 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
ท่อเข้าออก 1-1/8 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด