(รหัสสินค้า : 104029) แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

(รหัสสินค้า : 104029) แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

2,235 บาท

(KSPN-104-02-106) (02-แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON)
Model : A-AS 61411
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 14 นิ้ว
ท่อเข้าออก 1-3/8 นิ้ว
(สำหรับน้ำยา R-22  R-407)

2,235 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-02-106) (02-แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON)
Model : A-AS 61411
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 14 นิ้ว
ท่อเข้าออก 1-3/8 นิ้ว
(สำหรับน้ำยา R-22  R-407)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด