(รหัสสินค้า : 104025) แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 104025) แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON 6 หุน (3/4)

1,350 บาท

(KSPN-104-02-102) (02-แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON)
Model : A-AS 3146 ขนาด 4 ตัน (R-22)

1,350 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-104-02-102) (02-แอคคิวมูเลเตอร์ EMERSON)
Model : A-AS 3146 ขนาด 4 ตัน (R-22)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด