(รหัสสินค้า : 048014) ฝาครอบ โบล์วเวอร์แฟนคอยล์แอร์แขวน

(รหัสสินค้า : 048014) ฝาครอบ โบล์วเวอร์แฟนคอยล์แอร์แขวน

120 บาท

(KSPN-048-21-104) (21-โกร่ง ฝาครอบโบล์ว แอร์แขวน)
สำหรับ โบล์ว ขนาด 6×9 นิ้ว
โกร่งพลาสติก หน้ากว้าง 10 นิ้ว (25.5 CM)
(โกร่งเหล็ก หอยโข่ง)

120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-048-21-104) (21-โกร่ง ฝาครอบโบล์ว แอร์แขวน)
สำหรับ โบล์ว ขนาด 6×9 นิ้ว
โกร่งพลาสติก หน้ากว้าง 10 นิ้ว (25.5 CM)
(โกร่งเหล็ก หอยโข่ง)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน