(รหัสสินค้า : 048012) โกร่ง (หอยโข่ง) สำหรับ โบล์ว ขนาด 6×6 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 048012) โกร่ง (หอยโข่ง) สำหรับ โบล์ว ขนาด 6×6 นิ้ว

120 บาท

(KSPN-048-21-101) (21-โกร่ง ฝาครอบโบล์ว แอร์แขวน)
สำหรับ โบล์ว ขนาด 6×6 นิ้ว
โกร่งพลาสติก  หน้ากว้าง 7 นิ้ว
(โกร่งเหล็ก หอยโข่ง)

120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-048-21-101) (21-โกร่ง ฝาครอบโบล์ว แอร์แขวน)
สำหรับ โบล์ว ขนาด 6×6 นิ้ว
โกร่งพลาสติก  หน้ากว้าง 7 นิ้ว
(โกร่งเหล็ก หอยโข่ง)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน