(รหัสสินค้า : 020129) โกล์บวาล์ว CASTEL ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1 3/8)

(รหัสสินค้า : 020129) โกล์บวาล์ว CASTEL ขนาด 1 นิ้ว 3 หุน (1 3/8)

4,420 บาท

(KSPN-020-04-103) (04-โกล์บวาล์ว)
Model : 6512/11
(1 3/8 ODS.) แบบเชื่อม (GLOBE VALVES)

Placeholder

4,420 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-04-103) (04-โกล์บวาล์ว)
Model : 6512/11
(1 3/8 ODS.) แบบเชื่อม (GLOBE VALVES)

KSPN

KSPN-020-04-103

Model

6512/11

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ต้ว