(รหัสสินค้า : 020130) โกล์บวาล์ว CASTEL ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1 5/8)

(รหัสสินค้า : 020130) โกล์บวาล์ว CASTEL ขนาด 1 นิ้ว 5 หุน (1 5/8)

6,490 บาท

(KSPN-020-04-104) (04-โกล์บวาล์ว)
Model : 6512/13 (6510/13)
(1 5/8 ODS.) แบบเชื่อม (GLOBE VALVES)

Placeholder

6,490 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-04-104) (04-โกล์บวาล์ว)
Model : 6512/13 (6510/13)
(1 5/8 ODS.) แบบเชื่อม (GLOBE VALVES)

KSPN

KSPN-020-04-104

Model

6512/13 (6510/13)

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ต้ว