(รหัสสินค้า : 020127) โกล์บวาล์ว CASTEL ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020127) โกล์บวาล์ว CASTEL ขนาด 7 หุน (7/8)

2,860 บาท

(KSPN-020-04-101) (04-โกล์บวาล์ว)
Model : 6512/7 (6510/7)
(7/8 ODS.) แบบเชื่อม (GLOBE VALVE

Placeholder

2,860 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-04-101) (04-โกล์บวาล์ว)
Model : 6512/7 (6510/7)
(7/8 ODS.) แบบเชื่อม (GLOBE VALVE

KSPN

KSPN-020-04-101

Model

6512/7 (6510/7)

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ต้ว