(รหัสสินค้า : 015018) โครงคอนเดนซิ่ง ทั่วไป

(รหัสสินค้า : 015018) โครงคอนเดนซิ่ง ทั่วไป

10,320 บาท

(KSPN-015-03-109) (03-ทั่วไป)
รุ่น CD 60 (2) ขนาด 60000 บีทียู
แบบ 2 ใบพัด

10,320 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-015-03-109) (03-ทั่วไป)
รุ่น CD 60 (2) ขนาด 60000 บีทียู
แบบ 2 ใบพัด”

KSPN

KSPN-015-03-109

Model

P/N

ยี่ห้อ

ทั่วไป

รุ่น

CD 60

หน่วย

ชุด