(รหัสสินค้า : 015003) โครงคอนเดนซิ่ง FUJIBISHI

(รหัสสินค้า : 015003) โครงคอนเดนซิ่ง FUJIBISHI

3,640 บาท

(KSPN-015-01-102) (01-FUJIBISHI)
รุ่น MZ 20 ขนาด 16000-20000 บีทียู
แบบ 1 ใบพัด
(P/N รังผึ้ง : MZ 20)

3,640 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-015-01-102) (01-FUJIBISHI)
รุ่น MZ 20 ขนาด 16000-20000 บีทียู
แบบ 1 ใบพัด
(P/N รังผึ้ง : MZ 20)

KSPN

KSPN-015-01-102

Model

P/N

MZ 20

ยี่ห้อ

FUJIBISHI

รุ่น

MZ 20

หน่วย

ชุด