(รหัสสินค้า : 015004) โครงคอนเดนซิ่ง FUJIBISHI

(รหัสสินค้า : 015004) โครงคอนเดนซิ่ง FUJIBISHI

4,750 บาท

(KSPN-015-01-103) (01-FUJIBISHI)
รุ่น MZ 25 ขนาด 25000 บีทียู
แบบ 1 ใบพัด
(P/N รังผึ้ง : MZ 25)

4,750 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-015-01-103) (01-FUJIBISHI)
รุ่น MZ 25 ขนาด 25000 บีทียู
แบบ 1 ใบพัด
(P/N รังผึ้ง : MZ 25)

KSPN

KSPN-015-01-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด