(รหัสสินค้า : 015K1-006) โครงคอนเดนซิ่ง KENT

(รหัสสินค้า : 015K1-006) โครงคอนเดนซิ่ง KENT

9,950 บาท

(KSPN-015-02-103) (02-KENT)
รุ่น KKC2P-38 แบบเป่าข้าง 2 ใบพัด
ขนาด 32000-38000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(+เซอร์วิสวาล์ว)

9,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-015-02-103) (02-KENT)
รุ่น KKC2P-38 แบบเป่าข้าง 2 ใบพัด
ขนาด 32000-38000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(+เซอร์วิสวาล์ว)

KSPN

KSPN-015-02-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

KENT

รุ่น

KKC2P-38

หน่วย

ชุด