(รหัสสินค้า : 015K1-007) โครงคอนเดนซิ่ง KENT

(รหัสสินค้า : 015K1-007) โครงคอนเดนซิ่ง KENT

10,855 บาท

(KSPN-015-02-104) (02-KENT)
รุ่น KKC-46 แบบเป่าข้าง 1 ใบพัด
ขนาด 46000-48000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(+เซอร์วิสวาล์ว)

10,855 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-015-02-104) (02-KENT)
รุ่น KKC-46 แบบเป่าข้าง 1 ใบพัด
ขนาด 46000-48000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(+เซอร์วิสวาล์ว)

KSPN

KSPN-015-02-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

KENT

รุ่น

KKC-46

หน่วย

ชุด