(รหัสสินค้า : 015K1-008) โครงคอนเดนซิ่ง KENT

(รหัสสินค้า : 015K1-008) โครงคอนเดนซิ่ง KENT

12,395 บาท

(KSPN-015-02-106) (02-KENT)
รุ่น KKC2P-60 แบบเป่าข้าง 2 ใบพัด
ขนาด 48000-60000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(+เซอร์วิสวาล์ว)

12,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-015-02-106) (02-KENT)
รุ่น KKC2P-60 แบบเป่าข้าง 2 ใบพัด
ขนาด 48000-60000 บีทียู
น้ำยา R-22 , R-410 , R-32
(+เซอร์วิสวาล์ว)

KSPN

KSPN-015-02-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด