(รหัสสินค้า : 023075) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

(รหัสสินค้า : 023075) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

12,015 บาท

(KSPN-023-01-212) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F1264
รุ่น EVR 20 ขนาด 7/8 หุน แบบเชื่อม (ODF)

12,015 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-212) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F1264
รุ่น EVR 20 ขนาด 7/8 หุน แบบเชื่อม (ODF)

KSPN

หน่วย

ตัว