(รหัสสินค้า : 023079) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

(รหัสสินค้า : 023079) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

25,675 บาท

(KSPN-023-01-216) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F1105
รุ่น EVR 32 ขนาด 1-3/8 หุน แบบเชื่อม (ODF)

25,675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-216) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F1105
รุ่น EVR 32 ขนาด 1-3/8 หุน แบบเชื่อม (ODF)

KSPN

หน่วย

ตัว