(รหัสสินค้า : 023082) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

(รหัสสินค้า : 023082) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

28,500 บาท

(KSPN-023-01-219) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F1111
รุ่น EVR 40 ขนาด 2-1/8 หุน แบบเชื่อม (ODF)

28,500 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-219) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F1111
รุ่น EVR 40 ขนาด 2-1/8 หุน แบบเชื่อม (ODF)

KSPN

หน่วย

ตัว