(รหัสสินค้า : 023085) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

(รหัสสินค้า : 023085) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

995 บาท

(KSPN-023-01-222) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F8116 (032F1203)
รุ่น EVR 3 ขนาด 3/8 หุน แบบแฟร์

995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-222) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F8116 (032F1203)
รุ่น EVR 3 ขนาด 3/8 หุน แบบแฟร์

KSPN

หน่วย

ตัว