(รหัสสินค้า : 023090) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

(รหัสสินค้า : 023090) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

5,000 บาท

(KSPN-023-01-227) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F8101 (032F1221)
รุ่น EVR 15 ขนาด 5/8 หุน แบบแฟร์

5,000 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-227) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F8101 (032F1221)
รุ่น EVR 15 ขนาด 5/8 หุน แบบแฟร์

KSPN

หน่วย

ตัว