(รหัสสินค้า : 023209) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

(รหัสสินค้า : 023209) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

6,243 บาท

(KSPN-023-01-211) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F1244
รุ่น EVR 20 ขนาด 1-1/8 หุน แบบเชื่อม (ODF)
น้ำยา R-134
(เฉพาะวาล์ว ไม่รวมคอยล์)

6,243 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-211) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F1244
รุ่น EVR 20 ขนาด 1-1/8 หุน แบบเชื่อม (ODF)
น้ำยา R-134
(เฉพาะวาล์ว ไม่รวมคอยล์)

KSPN

หน่วย

ตัว