(รหัสสินค้า : 023069) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

(รหัสสินค้า : 023069) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา DANFOSS

2,705 บาท

(KSPN-023-01-205) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F1209
รุ่น EVR 6 ขนาด 1/2 หุน แบบเชื่อม (ODF)

2,705 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-205) (01-วาล์วน้ำยา)
Code : 032F1209
รุ่น EVR 6 ขนาด 1/2 หุน แบบเชื่อม (ODF)

KSPN

หน่วย

ตัว