(รหัสสินค้า : 023001) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 3/8 หุน

(รหัสสินค้า : 023001) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 3/8 หุน

1,395 บาท

(KSPN-023-01-103) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 100 RB 2F3
แบบแฟร์ (SAE) น้ำยา R-22
ขนาด 3.1 ตัน (TON)

1,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-103) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 100 RB 2F3
แบบแฟร์ (SAE) น้ำยา R-22
ขนาด 3.1 ตัน (TON)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว