(รหัสสินค้า : 023031) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1 1/8 หุน

(รหัสสินค้า : 023031) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1 1/8 หุน

3,545 บาท

(KSPN-023-01-146) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 240 RA 9T9T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 30.5 ตัน (22) , 29.0 ตัน (407) , 24.0 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

3,545 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-146) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 240 RA 9T9T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 30.5 ตัน (22) , 29.0 ตัน (407) , 24.0 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

KSPN

หน่วย

ชุด