(รหัสสินค้า : 023038) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1 3/8 หุน

(รหัสสินค้า : 023038) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1 3/8 หุน

6,945 บาท

(KSPN-023-01-152) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 240 RA 16T11T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 58.0 ตัน (22) , 55.2 ตัน (407) , 73.3 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

6,945 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-152) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 240 RA 16T11T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 58.0 ตัน (22) , 55.2 ตัน (407) , 73.3 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

KSPN

หน่วย

ชุด