(รหัสสินค้า : 023039) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1 3/8 หุน

(รหัสสินค้า : 023039) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1 3/8 หุน

7,170 บาท

(KSPN-023-01-151) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 240 RA 16T11M
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22
ขนาด 58.0 ตัน (TON)

7,170 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-151) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 240 RA 16T11M
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22
ขนาด 58.0 ตัน (TON)

KSPN

หน่วย

ชุด