(รหัสสินค้า : 023040) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1 5/8 หุน

(รหัสสินค้า : 023040) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1 5/8 หุน

10,070 บาท

(KSPN-023-01-154) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 240 RA 20T13M
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 95.4 ตัน (22) , 90.8 ตัน (407) , 58.8 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

10,070 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-154) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 240 RA 20T13M
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 95.4 ตัน (22) , 90.8 ตัน (407) , 58.8 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

KSPN

หน่วย

ชุด