(รหัสสินค้า : 023118) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1/2 หุน

(รหัสสินค้า : 023118) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1/2 หุน

910 บาท

(KSPN-023-01-111) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 3T4
แบบเชื่อม (SAE) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 4.8 ตัน (22) , 4.5 ตัน (407) , 3.7ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

910 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-111) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 3T4
แบบเชื่อม (SAE) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 4.8 ตัน (22) , 4.5 ตัน (407) , 3.7ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

KSPN

หน่วย

ชุด

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

Model