(รหัสสินค้า : 023119) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 3/8 หุน

(รหัสสินค้า : 023119) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 3/8 หุน

910 บาท

(KSPN-023-01-107) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 3F3
แบบแฟร์ (SAE) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 4.8 ตัน (22) , 4.5 ตัน (407) , 3.7ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

910 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-107) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 3F3
แบบแฟร์ (SAE) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 4.8 ตัน (22) , 4.5 ตัน (407) , 3.7ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด