(รหัสสินค้า : 023122) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1/2 หุน

(รหัสสินค้า : 023122) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1/2 หุน

1,255 บาท

(KSPN-023-01-116) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 5F4T
แบบแฟร์ (SAE) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 8.2 ตัน (22) , 7.8 ตัน (407) , 6.5 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว + คอยล์โซลินอยล์)

1,255 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-116) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 5F4T
แบบแฟร์ (SAE) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 8.2 ตัน (22) , 7.8 ตัน (407) , 6.5 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว + คอยล์โซลินอยล์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด