(รหัสสินค้า : 023126) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1-1/8 หุน

(รหัสสินค้า : 023126) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1-1/8 หุน

3,730 บาท

(KSPN-023-01-130) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 9T9M
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 30.5 ตัน (22) , 29.0 ตัน (407) , 24.0 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

3,730 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-130) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 9T9M
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 30.5 ตัน (22) , 29.0 ตัน (407) , 24.0 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

KSPN

หน่วย

ชุด