(รหัสสินค้า : 023006) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1/4 หุน

(รหัสสินค้า : 023006) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1/4 หุน

1,365 บาท

(KSPN-023-01-102) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 2F2
แบบแฟร์ (ODF) น้ำยา R-22
ขนาด 2.6 ตัน (TON)

1,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-102) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 2F2
แบบแฟร์ (ODF) น้ำยา R-22
ขนาด 2.6 ตัน (TON)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว