(รหัสสินค้า : 023007) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1/2 หุน

(รหัสสินค้า : 023007) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1/2 หุน

1,715 บาท

(KSPN-023-01-117) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 6F4T
แบบแฟร์ (SAE) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 10.0 ตัน (22) , 9.5 ตัน (407) , 6.4 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

1,715 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-117) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 6F4T
แบบแฟร์ (SAE) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 10.0 ตัน (22) , 9.5 ตัน (407) , 6.4 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด