(รหัสสินค้า : 023009) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 5/8 หุน

(รหัสสินค้า : 023009) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 5/8 หุน

1,505 บาท

(KSPN-023-01-124) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 6S5T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 10.0 ตัน (22) , 9.5 ตัน (407) , 6.4 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

1,505 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-124) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 6S5T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
ขนาด 10.0 ตัน (22) , 9.5 ตัน (407) , 6.4 ตัน (12)
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

KSPN

หน่วย

ชุด