(รหัสสินค้า : 023107) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา SAGINOMIYA

(รหัสสินค้า : 023107) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา SAGINOMIYA

4,335 บาท

(KSPN-023-01-304) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : REV 1004 DXF
ขนาด 1/2 หุน แบบเชื่อม (ODF) Port Size 10 mm
น้ำยา R-134 (7.3 ตัน) , R-22 (8.8 ตัน)

4,335 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-304) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : REV 1004 DXF
ขนาด 1/2 หุน แบบเชื่อม (ODF) Port Size 10 mm
น้ำยา R-134 (7.3 ตัน) , R-22 (8.8 ตัน)

KSPN

หน่วย

ตัว