(รหัสสินค้า : 023111) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา SAGINOMIYA

(รหัสสินค้า : 023111) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา SAGINOMIYA

4,495 บาท

(KSPN-023-01-308) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : REV 1506 DXF
ขนาด 3/4 หุน แบบเชื่อม (ODF) Port Size 15 mm
น้ำยา R-134 (22.1 ตัน) , R-22 (23.7 ตัน)

4,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-308) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : REV 1506 DXF
ขนาด 3/4 หุน แบบเชื่อม (ODF) Port Size 15 mm
น้ำยา R-134 (22.1 ตัน) , R-22 (23.7 ตัน)

KSPN

หน่วย

ตัว