(รหัสสินค้า : 023055) โซลินอยล์ วาล์วนํ้า CASTEL ขนาด 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 023055) โซลินอยล์ วาล์วนํ้า CASTEL ขนาด 3 หุน (3/8)

2,480 บาท

(KSPN-023-02-201) (02-วาล์วน้ำ)
Model : 1132/03
3/8 FPT

Placeholder

2,480 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-02-201) (02-วาล์วน้ำ)
Model : 1132/03
3/8 FPT

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว