(รหัสสินค้า : 023044) โซลินอยล์ วาล์วนํ้า CASTEL ขนาด 6 หุน (3/4)

(รหัสสินค้า : 023044) โซลินอยล์ วาล์วนํ้า CASTEL ขนาด 6 หุน (3/4)

3,685 บาท

(KSPN-023-02-203) (02-วาล์วน้ำ)
Model : 1132/06
3/4 FPT

Placeholder

3,685 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-02-203) (02-วาล์วน้ำ)
Model : 1132/06
3/4 FPT

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว