(รหัสสินค้า : 048017) โบล์วแฟนคอยล์ วอลไทป์ MZ ขนาด 30 x 4 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 048017) โบล์วแฟนคอยล์ วอลไทป์ MZ ขนาด 30 x 4 นิ้ว

450 บาท

(KSPN-048-11-102) (11-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์วอล์ไทป์)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว (10 CM)
ยาว 30 นิ้ว (76 CM)

450 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-048-11-102) (11-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์วอล์ไทป์)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว (10 CM)
ยาว 30 นิ้ว (76 CM)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน